Przejdź do treści

Spotkanie zespołu Pilotażowego projektu wsparcia zdrowia psychicznego na UAM

W poniedziałek 28. maja bieżącego roku w DS Hanka odbyło się spotkanie zespołu Pilotażowego projektu wsparcia zdrowia psychicznego na UAM pod patronatem Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Prorektor ds. Studenckich UAM Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, zespół Poradni Psychologicznej dla Studentów wraz z Koordynatorami Wydziałowymi ds. Kontaktu z Poradnią, przedstawiciele Biura ds. studentów z niepełnosprawnościami, Wydziałowi koordynatorzy ds. studentów z niepełnosprawnościami, Dr Krzysztof Hoffmann, Elżbieta Sobczak, Maciej Krukowski.

Podczas tego wydarzenia zostały poruszone kwestie m.in. reagowania w przypadku trudnego zachowania studentów i związanych z tym procedur.